Wszystkie wpisy

Filters

Dzień Edukacji Narodowej.

Bez kategorii
Dzień Edukacji Narodowej. Wójt Gminy Świerzno Radosław Drozdowicz wraz z Przewodniczącą Komisji Oświaty Rady Gminy Świerzno Wiolettą Gawęcką złożyli życzenia i wyróżnienia nauczycielom oraz pracownikom oświaty.

O G Ł O S Z E N I E w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Świerznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

informacje
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Świerznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Wójt Świerzna zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057) działające na terenie…

Konsultacje „Rocznego Programu Współpracy Gminy Świerzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

informacje
Konsultacje „Rocznego Programu Współpracy Gminy Świerzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” Wójt Świerzna informuje o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Świerzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.…

Pasowanie pierwszoklasistów w Świerznie

informacje
Długą tradycją szkół prowadzonych przez gminę Świerzno, jest czas kiedy najmłodsi uczniowie w październiku przeżywają swoją pierwszą ważną uroczystość ślubowania na uczniów. Dziś uroczystość ta odbyła się w Szkole Podstawowej im. Juliana Grunera w Świerznie. Aktu pasowania w obecności rodziców, grona pedagogicznego oraz wójta gminy dokonała Dyrektor Szkoły Edyta Teterus.…

Program grantowy „Granty PPGR”

informacje
WSPARCIE DLA DZIECI Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR-ów Szanowni Mieszkańcy, Gmina Świerzno zamierza przystąpić do nowego programu grantowego pod nazwą „GRANTY PPGR”, który ma na celu wsparcie rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój…
Menu