Wójt

Wójt Gminy
Radosław Drozdowicz

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył studia magisterskie na kierunku politologia, studia podyplomowe z zakresu przygotowania i zarządzania projektami UE, organizacji
i zarządzania w oświacie oraz przygotowania pedagogicznego.

W latach 2011-2014 wicestarosta kamieński, 2011-2018 radny powiatu kamieńskiego. Od listopada 2018 roku wójt Świerzna.

Menu