W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz w związku z informacjami podanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (dostępnymi pod adresem: www.gov.pl/web/mswia/komunikat-mswia-na-temat-dystrybucji-jodku-potasu) informuję, że w dniu dzisiejszym tj. 4 października 2022 roku, do Gminy Świerzno przekazano tabletki zawierające jodek potasu. Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego w ramach działań prewencyjnych.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem (link): www.gov.pl/web/mswia/dystrybucja-jodku-potasu—konferencja-z-udzialem-wiceministra-blazeja-pobozego


BROSZURA INFORMACYJNAMenu