Informacja dla mieszkańców Świerzna

informacje
Drodzy Mieszkańcy Świerzna, Rada Gminy Świerzno, na podstawie inicjatywy zebrania wiejskiego Sołectwa Świerzno, podjęła jednogłośnie uchwałę̨ o wprowadzeniu nazw ulic. Nadanie nazw ulicom pociągnęło za sobą̨ konieczność́ ustalenia nowej numeracji…
Więcej
Menu