Kadra Urzędu Gminy

Lp.

Stanowisko

Numer pokoju

Numer telefonu i e-mail

1.

Radosław Drozdowicz
Wójt

I piętro
pok. 6a

Sekretariat
91 38 32 723

91 38 32 793
r.drozdowicz@swierzno.pl

2.

Waldemar Dubrawski
Sekretarz Gminy

parter
pok. 2

91 38 32 723 wew. 214

91 38 32 793 wew. 214
sekretarz@swierzno.pl

3.

Roman Kleszczyński
Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu Księgowości

I piętro
pok. 6b

91 38 32 723 wew. 202

91 38 32 793 wew. 202
skarbnik@swierzno.pl

4.

——
Główny księgowy

I piętro
pok. 7
91 38 32 723

91 38 32 793

g.brzezicka@swierzno.pl 

5.

Anna Guster
Kierownik USC
Inspektor ds. kadr

I piętro
pok. 8
91 38 32 723 wew. 209

91 38 32 793 wew. 209
usc@swierzno.pl
kadry@swierzno.pl

6.

Wanda Drozda
Inspektor ds. księgowości budżetowej

I piętro
pok. 5

 

91 38 32 723 wew. 204

91 38 32 793 wew. 204
drozda@swierzno.pl

7.

Joanna Zubowicz
Inspektor ds. finansowo-księgowych

I piętro
pok. 5

91 38 32 723

91 38 32 793

j.zubowicz@swierzno.pl

 

8.

Magdalena Kłobucka

Inspektor ds. sekretariatu, ewidencji działalności gospodarczej, sprzedaży napojów alkoholowych, stypendiów

I piętro
pok. 6

Sekretariat

91 38 32 723

91 38 32 793
ug@swierzno.pl

m.klobucka@swierzno.pl

9.

Anna Celej
Inspektor ds. płac

I piętro
pok. 5

91 38 32 723 wew. 205

91 38 32 793 wew. 205
a.celej@swierzno.pl

10.

Elżbieta Myślicka
Inspektor ds. podatków
i opłat

I piętro
pok. 4

 

91 38 32 723 wew. 206

91 38 32 793 wew. 206
e.myslicka@swierzno.pl

11.

Lucyna Wąż
Inspektor ds. poboru
i egzekucji podatków

I piętro
pok. 4

91 38 32 723 wew. 207

91 38 32 793 wew. 207
l.waz@swierzno.pl

12.

Arleta Kościańska – Młynarczyk
Podinspektor  ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I piętro
pok. 4

91 38 32 723 wew. 212

91 38 32 793 wew. 212

a.mlynarczyk@swierzno.pl

13.

Maja Jambor
 Podinspektor ds. Gospodarki Gminnym Zasobem Nieruchomości, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

parter
pok. 3

91 38 32 723 wew. 213

91 38 32 793 wew. 213
nieruchomosci@swierzno.pl
m.jambor@swierzno.pl

4.

 

Patrycja Szymczyk

Podinspektor ds. wymiaru podatku i opłat oraz oświaty

I piętro pok. 4

91 38 32 723 wew. 206

91 38 32 794 wew. 206

oswiata@swierzno.pl

14.

Anna Wołodźko
Podinspektor ds. obywatelskich, ochotniczych straży pożarnych, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej

I piętro
pok. 8

91 38 32 723 wew. 209

91 38 32 793 wew. 209

a.wolodzko@swierzno.pl

15.

Anna Guster
Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i jej organów, ochrony zdrowia

parter
pok. 2

91 38 32 723 wew. 214

91 38 32 793 wew. 214

a.guster@swierzno.pl

16.

Czesław Kędziera
Inspektor ds. gospodarki dróg publicznych,
inwestycji i remontów

parter
pok. 3

91 38 32 723 wew. 211

91 38 32 793 wew. 211
zp@swierzno.pl

17.

Ewa Wojciechowska
Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej, zamówień publicznych

parter
pok. 3

91 38 32 723 wew. 211

91 38 32 793 wew. 211

e.ksiadz@swierzno.pl

18.

Justyna Sosnowska
referent ds. ochrony środowiska

parter
pok. 3

91 38 32 723 wew. 213

91 38 32 793 wew. 213

j.sosnowska@swierzno.pl

19.

——
Referent ds. biura podawczego

Parter

91 38 32 723

91 38 32 793

biuropodawcze@swierzno.pl

20.

——-
Stanowisko ds. rozwoju lokalnego, turystyki i promocji Gminy Świerzno

Parter
pok. 2

91 38 32 723

91 38 32 793

promocja@swierzno.pl

 

Menu