Kadra Urzędu Gminy

Lp.

Stanowisko

Numer pokoju

Numer telefonu i e-mail

1.

Radosław Drozdowicz
Wójt

I piętro
pok. 6a

Sekretariat
91 38 32 723

91 38 32 793
r.drozdowicz@swierzno.pl

2.

Waldemar Dubrawski
Sekretarz Gminy

parter
pok. 2

91 38 32 723 wew. 214

91 38 32 793 wew. 214
sekretarz@swierzno.pl

3.

Roman Kleszczyński
Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu Księgowości

I piętro
pok. 6b

91 38 32 723 wew. 202

91 38 32 793 wew. 202
skarbnik@swierzno.pl

4.

Greta Brzezicka
Główny księgowy

I piętro
pok. 7

g.brzezicka@swierzno.pl 

5.

Emilia Szczeblewska
Kierownik USC
Inspektor ds. kadr

I piętro
pok. 8

91 38 32 723 wew. 208

91 38 32 793 wew. 208
usc@swierzno.pl
kadry@swierzno.pl

6.

Wanda Drozda
Inspektor ds. księgowości budżetowej

I piętro
pok. 5

 

91 38 32 723 wew. 204

91 38 32 793 wew. 204
drozda@swierzno.pl

7.


Inspektor ds. finansowo-księgowych

I piętro
pok. 5

91 38 32 793 wew.

 

8.

Magdalena Kłobucka

Inspektor ds. sekretariatu, ewidencji działalności gospodarczej, sprzedaży napojów alkoholowych, stypendiów

I piętro
pok. 6

Sekretariat

91 38 32 723

91 38 32 793
ug@swierzno.pl

m.klobucka@swierzno.pl

9.

Anna Celej
Inspektor ds. płac

I piętro
pok. 5

91 38 32 723 wew. 205

91 38 32 793 wew. 205
a.celej@swierzno.pl

10.

Elżbieta Myślicka
Referent ds. podatków i opłat

I piętro
pok. 4

 

91 38 32 723 wew. 206

91 38 32 793 wew. 206
e.myslicka@swierzno.pl

11.

Lucyna Wąż
Inspektor ds. poboru i egzekucji podatków

I piętro
pok. 4

91 38 32 723 wew. 207

91 38 32 793 wew. 207
l.waz@swierzno.pl

12.

Arleta Kościańska – Młynarczyk
Podinspektor  ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I piętro
pok. 4

91 38 32 723 wew. 212

91 38 32 793 wew. 212

a.mlynarczyk@swierzno.pl

13.

Maja Jambor
 Podinspektor ds. Gospodarki Gminnym Zasobem Nieruchomości, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

parter
pok. 3

91 38 32 723 wew. 213

91 38 32 793 wew. 213

m.jambor@swierzno.pl

14.

Martyna Daniś
Referent ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej, obywatelskich

I piętro
pok. 8

91 38 32 723 wew. 209

91 38 32 793 wew. 209

m.danis@swierzno.pl

15.

Anna Guster
Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i jej organów, ochrony zdrowia i oświaty

parter
pok. 2

91 38 32 723 wew. 214

91 38 32 793 wew. 214
oswiata@swierzno.pl

a.guster@swierzno

16.

Czesław Kędziera
Inspektor ds. gospodarki dróg publicznych,
inwestycji i remontów

parter
pok. 3

91 38 32 723 wew. 211

91 38 32 793 wew. 211
zp@swierzno.pl

17.

Ewa Ksiądz
Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej, zamówień publicznych

parter
pok. 3

91 38 32 723 wew. 211

91 38 32 793 wew. 211

a.skotni@swierzno.pl

18.

Katarzyna Faerber
Inspektor ds. ochrony środowiska

parter
pok. 3

91 38 32 723 wew. 213

91 38 32 793 wew. 213
nieruchomosci@swierzno.pl

k.faerber@swierzno.pl

19.

Anna Wołodźko
Referent ds. biura podawczego, ochotniczych straży pożarnych

Parter

91 38 32 793 wew. 209
a.wolodzko@swierzno.pl

20.

————–
Stanowisko ds. rozwoju lokalnego, turystyki i promocji Gminy Świerzno

Parter
pok. 2

91 38 32 793 wew. 214

promocja@swierzno.pl

Menu