Organizacje pozarządowe

Wykaz organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie gminy Świerzno
lub działających w gminie Świerzno, które złożyły ankietę do urzędu

Wykaz organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie gminy Świerzno
lub działających w gminie Świerzno, które złożyły ankietę do urzędu

Koła Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Kaleniu

czytaj więcej

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
oddział Rejonowy w Kamieniu Pom.

Koło terenowe Gostyń

czytaj więcej

Koło terenowe Świerzno

czytaj więcej

Koło terenowe Stuchowo

czytaj więcej

Koło terenowe Jatki

czytaj więcej

Koło terenowe Chomino

czytaj więcej

Kluby sportowe

Gminy Klub Sportowy „Korona” Stuchowo

czytaj więcej

Ludowy Klub Sportowy „Bałtyk” Gostyń

czytaj więcej

Ochotnicza Straż Pożarna – czytaj dalej

OSP Gostyń

czytaj więcej

OSP Kaleń

czytaj więcej

OSP Jatki

czytaj więcej

OSP Stuchowo

czytaj więcej

OSP Świerzno

czytaj więcej

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Świerznowskiej

czytaj więcej

Menu