ASF – Afrykański Pomór Świń

Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach świń powinna być niezwłocznie przekazana do powiatowego lekarza weterynarii !!!

Punkty informacyjne w sprawie ASF

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Inspektoracie Weterynarii, w godzinach pracy urzędu, czynne są punkty kontaktowe w sprawie informacji dotyczących afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii – tel. 22 623-25 43

Główny Inspektorat Weterynarii:

  • tel. 22 623 17 97
  • tel. 22 623 10 65
  • tel. 22 623 15 29
  • tel. 22 623 16 41

Centrum Zarządzania Kryzysowego MRiRW – tel. 22 623 13 31

e-mail: czk.mrirw@minrol.gov.pl

Menu