Opady deszczu

W obliczu przewidywanych INTENSYWNYCH OPADÓW DESZCZU, zaleca się:

1.  Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne.

2.  Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsc pobytu, aż do ustąpienia opadów. Jeżeli opadowi towarzyszyć będzie gradobicie, odsunąć się od okien, a przebywając na zewnątrz, skryć się w bezpieczne miejsce.

3.  Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.

4.  Jeżeli dom znajduje się w strefie zalewowej lub w pobliżu przepływających opodal rzek (strumieni), być w gotowości do zabezpieczenia budynku workami z piaskiem. Sprawdzać, a jeżeli zajdzie taka konieczność, przywracać drożność przepustom i studzienkom odpływowym.

5.  Wypasane zwierzęta gospodarskie, przepędzić w bezpieczne miejsca.

6.  Biwakując w bezpośrednim sąsiedztwie brzegów rzek i jezior, natychmiast przenieść obóz w wyżej położone, bezpieczne miejsce.

7.  Zrezygnować z podróżowania samochodem. Jeżeli podróż jest konieczna unikać przejeżdżania przez rozległe kałuże, pod wiaduktami i podziemnymi ciągami komunikacyjnymi.

8.  Nie parkować samochodów nad studzienkami ściekowymi i w rejonach, które mogą ulec zalaniu.

9.  Szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999), policję (tel. 997) lub korzystać z telefonu alarmowego „112”.

10. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.

Menu