Ukraina/Україна

Zaktualizowana ulotka dla uchodźców z Ukrainy, w przystępny sposób ułatwiająca funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.
  W aktualnej wersji ulotki uwzględniono najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

  W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwaniu pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

 


FORMULARZ DOSTĘPNY JEST NA STRONIE: POMAGAMUKRAINIE.GOV.PL

POMOC HUMANITARNĄ KOORDYNUJE KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW WRAZ Z MINISTERSTWEM SPRAW ZAGRANICZNYCH, MINISTERSTWEM SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, RZĄDOWĄ AGENCJĄ REZERW STRATEGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWYMI WOJEWODAMI

 Rząd uruchomił stronę Pomagam Ukrainie, na której dostępne są informacje dla tych, którzy chcą pomagać oraz dla potrzebujących pomocy. Są tam m.in. wymienione oficjalne zbiórki, gdzie można wpłacać pieniądze. Można także zgłosić się jako osoba lub organizacja, które chce pomagać. Strona znajduje się https://pomagamukrainie.gov.pl/

 Na stronie Urzędu Spraw Cudzoziemców znajdziemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o pobycie w Polsce. Stronę można znaleźć https://pomagamukrainie.gov.pl/

 Ważne informacje dla uchodźców można znaleźć na stronie Urzędu Województwa Zachodniopomorskiego – informacje  znajdują się https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=group&action=list&id=263

 Jeśli natomiast chcemy pomagać wszystkie informacje dostępne są https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=15160

 Jeśli jesteś pracodawcą i chcesz pomóc poniżej link:

https://www.gov.pl/web/rodzina/jestes-pracodawca-i-chcesz-pomoc-uchodzcom-z-ukrainy

Menu