Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 21 marca 2022 roku

o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

              

         Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r.                    w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r.  (Dz.U. poz. 17), podaje się do publicznej wiadomości, że:

 1. W okresie od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 8 lipca 2022 r., każdego tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 1. Osoby wymienione ust. 2 pkt 1-5, mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w wymienionych powiatach (miastach na prawach powiatu), winny stawić się do kwalifikacji wojskowej w poniżej określonych miejscach                    i terminach jej prowadzenia:

 

Miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej Termin kwalifikacji wojskowej
POWIAT BIAŁOGARDZKI – miasto Białogard i gminy: Białogard, Karlino, Tychowo. Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X
w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46
04 kwietnia –

20 kwietnia

2022 roku

POWIAT CHOSZCZEŃSKI – gmina: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce, Recz. Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie,
ul. Bohaterów Warszawy 17
06 czerwca –

20 czerwca

2022 roku

POWIAT DRAWSKI – gmina: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Wierzchowo, Złocieniec. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego                            i Ustawicznego w Drawsku, ul. Warmińska 1 09 maja –

26 maja

2022 roku

POWIAT GOLENIOWSKI – gmina: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica. Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o.,
 ul. Nowogardzka 2
04 maja –

25 maja

 2022 roku

POWIAT GRYFICKI – gmina: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal, Trzebiatów. Hala widowiskowo-sportowa GRYF ARENA w Gryficach,                         ul. J. Piłsudskiego 35 05 kwietnia –

22 kwietnia 2022 roku

POWIAT GRYFIŃSKI – gmina: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa.  Internat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2                         w Gryfinie, ul. Łużycka 91 16 maja – 07 czerwca 2022 roku
POWIAT KAMIEŃSKI – gmina: Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Świerzno, Wolin. Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim,
ul. Wolińska 7b.
04 kwietnia –

19 kwietnia 2022 roku

POWIAT KOŁOBRZESKI – miasto Kołobrzeg i gminy: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Kołobrzegu, ul. Żurawia 12b.
23 maja – 13 czerwca

2022 roku

POWIAT KOSZALIŃSKI – gmina: Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 204A
09 maja – 26 maja

2022 roku

POWIAT ŁOBESKI – gmina: Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko, Węgorzyno. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łobzie, ul. Niepodległości 66/2 30 maja –
10 czerwca 2022 roku
POWIAT MYŚLIBORSKI – gmina: Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Północna 15 16 maja –
02 czerwca 2022 roku
POWIAT POLICKI – gmina: Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police. Gustaw Securitas w Szczecinie, ul. Firlika 19 13 maja – 07 czerwca

2022 roku

POWIAT PYRZYCKI – gmina: Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice. Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4 04 kwietnia – 15 kwietnia 2022 roku
Miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej Termin kwalifikacji wojskowej
POWIAT SŁAWIEŃSKI – miasta: Darłowo i Sławno oraz gminy: Darłowo, Malechowo, Postomino, Sławno. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie,
ul. Sempołowskiej 2
04 kwietnia  – 22 kwietnia

2022 roku

POWIAT STARGARDZKI – miasto Stargard i gminy: Chociwel, Dolice, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dabrowa, Stargard, Suchań. Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27 04 kwietnia – 10 maja 2022 roku
POWIAT SZCZECINECKI – miasto Szczecinek i gminy: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek. Zakład Obsługi Nieruchomości w Szczecinku, ul. Artyleryjska 9 04 kwietnia – 29 kwietnia
2022 roku
POWIAT ŚWIDWIŃSKI – miasto Świdwin i gminy: Brzeżno, Połczyn Zdrój, Rąbino, Sławoborze, Świdwin. Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                          w Świdwinie, ul. Drawska 32 21 kwietnia – 06 maja

2022 roku

POWIAT WAŁECKI – miasto Wałcz i gminy: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz. Klub Wojskowy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód
w Wałczu, ul. Mazowiecka 2
20 kwietnia –
06 maja 2022 roku
Miasto KOSZALIN Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 204 A
04 kwietnia – 29 kwietnia 2022 roku
Miasto SZCZECIN Gustaw Securitas w Szczecinie, ul. Firlika 19 04 kwietnia – 07 czerwca 2022 roku
Miasto ŚWINOUJŚCIE Miejski Dom Kultury w Świnoujściu,                                 ul. Wojska Polskiego 1/1 04 kwietnia – 13 kwietnia 2022 roku
 1. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej obejmuje zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
 2. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązana jest przedstawić:
 1. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:
 1. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które:
 1. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym
  w obwieszczeniu.
 2. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień, w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, bądź nie zgłoszą się w określonym terminie
  i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony lub odmówią poddania się badaniom lekarskim, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.                                                                                                                                                                                          

 

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

                              /-/

 Zbigniew BOGUCKI                

Menu