Gminna Rada Seniorów

W celu zapewnienia najstarszym mieszkańcom Gminy Świerzno  wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności zarządzeniem Nr SK.0050.5.2020 Wójta Gminy Świerzno z dnia 5 stycznia 2020 r. powołano nowy skład Gminnej Rady Seniorów w Świerznie.

Gminną Radę Seniorów tworzą:

1)  Stanisław Leus – Przewodniczący

2)  Kazimierz Rajchel – Z-ca przewodniczącego

3)  Janina Putyrska – Sekretarz

4) Roman Bąk – Członek

5) Krystyna Piasecka – Członek

6) Krystyna Król – Członek

7) Wiesława Pawlaczyk – Członek

8) Aldona Osowicka-Góźdź – Członek

9) Ryszard Wojciechowski – Członek

Uchwała Nr VIII/37/2019 Rady Gminy Świerzno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie składu Gminnej Rady Seniorów w Świerznie.

Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Powołania Gminnej Rady Seniorów w Świerznie oraz jej Statutu.

Menu