Firma odbierająca odpady

Usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Świerzno świadczy firma:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Mokrawica 14
72-400 Kamień Pomorski

NIP 861 000 44 14

Biuro czynne w godzinach 7:00 -15:00
od poniedziałku do piątku

e-mail: biuro@pgkkamien.pl
tel/fax: +48 91 38 20 888

 

Menu